CBSE Result 2018

ID Name School MARKS
2306 Dristi Agarwal HVM 97
1293 Isha Agarwal HVM 97
   
2703 Palak Tibrewal SHIKSHYATAN 95
   
2305 Anjali Sinha HVM 93
2646 Priyam Saha DPS 93
   
2303 Mansi Sarda HVM 92
1481 Pradyumn Bhatter HVM 92
   
2642 Aaishu Agarwal SHIKSHYATAN 90
2696 Shaloke Charkraborty CVS 90
   
2100 Subham Kedia HVM 89
  Joyjyoti Mullick HVM 69
2771 Shubham Saraf HVM N.K.
2688 Arun Mishra DPS N.K.
2789 Sukriti Dhar WB