ISC Result 2022

ID Name Board School
2204 Utkarsh Jaiswal 100 St. Joseph
2904 Ishita Bagri 98 M.B.S.V.
2723 Krishna Bagla 98 St. Joseph
2242 Manshi Jaiswal 97 St. Teresa's
2916 Muskan Kumari Gupta 96 CPS
3132 Akshat Johri 96 St. Joseph
2535 Swagato De 95 ASD
2030 Simran Gupta 95 MGS
3256 Gaurav Jaiswal 95 R.N.Singh
2501 Niraj Shaw 95 St. Augustin
3195 Rishika Gupta 94 R.N.Singh
3119 Sandipan Basak 94 St. Joseph
3133 Sk.Farhaan Hossain 94 St. Joseph
3143 Mohit Ghosh 94 St. Joseph
3052 Kausal Sikaria 94 St. Joseph
2114 Sounok Pramanick 92 Nopany
2605 Yash Bhansali 92 St. Joseph
3131 Kushang Parekh 92 St. Joseph
3216 Prithwish Chakraborty 91 St. Joseph
3051 Nidhi Sikhwal 90 MGS
2091 Aishwarya Das 89 Loreto house
2843 Komal Sharma 89 MGS
2851 Shruti Mishra 88 MGS
3197 Kashish Sonkar 82 MGS
3220 Tanisha Shaw 82 MGS
3196 Shubham Sharma 82 R.N.Singh
3152 Riddhi Agarwal 73 MGS
3148 Shreyan Sadhukhan N.K. St. Joseph
CBSC
3141 Bhavya Choudhary 96 Birla High
3016 Shruti Singh 94 North Point 
3147 Ashmit Jaiswal 91 Birla High
3203 Aryan Yadav 86 HVM