ISE Result 2019

ID Name Marks School
2615 Vishakha Kejriwal 100 Modern High
2556 Vishal Chawla 100 Purwanchal
2897 Vidhi Ladia 99 Loreto House
2885 Shruti Jain 99 MGS
2761 Dipanjan Dutta 99 R. N. Singh
2468 Anant Mohta 99 St. Joseph
2750 Aadarsh Shaw 99 St. Joseph
2823 Souptik Dey 99 St. Joseph
2922 Aritra Dey 98 HVM
2757 Ashish Shah 98 St. Joseph
2795 Vanshika Rajgaria 98 Sushila Birla
2781 Anurag Jaiswal 97 francis xavier
2443 Madhumita Roy 97 MGS
2747 Aritra Paul 97 St. Joseph
2557 Shubham Mishra 96 Assembly God
2879 Sounak Das 96 St. Joseph
2749 Shivam Kumar Singh 94 St. Joseph
1827 Darshin D. Patel 92 St. Joseph
2812 Ankeet Singh Wason 92 St. Joseph
2813 Yuvraj singh 92 St. Joseph
2796 Siddhant Jain 91 Birla High
2877 Nirmit Choudhary 90 St. Joseph
2603 Priyanshu Gupta 89 St. Joseph
2606 Shruti Jaiswal 88 Bhavans
2410 Prabhat Sonkar 81 R.N.P.S
2825 Spandan Bhattacharya 81 St. Joseph
2385 Divas Jain 78 francis xavier
2788 Raj Adeshra 77 CPS
2272 Sumitro Mallick 77 St. Joseph
2579 Samiccha Jaiswal 69 MGS
2289 Sakshi Gupta 69 MGS
2824 Sagnik Bose 66 Sri Aurobindo
2809 Aditya Agarwal N.K HVM
2925 Soham Sen N.K Indira Gandhi