ICSE Result 2021

ID Name Board Marks School
2977 Supratik Chandra 100 DPS
3003 Adiba Hayat 100 Mahabir Institute
2437 Abir Das 100 La Martrinere
2910 Rittika Dhar 100 Loreto Dharmtalla
2891 Antara Das 100 Loreto Dharmtalla
2981 Aditya Jain 100 DonBosco
       
2805 Naman Dhanani     99 st. Joans
3017 Rishabh Singh 99 St. Joseph
       
3006 Ruhika Jaiswal 98 MGS
3007 Ashika Singh 98 MGS
3176 Shreya Basak 98 MGS
2808 Abhishek Hakim 98 st. Joans
  Adhiraj Das 98 St. Joseph
3092 Natasha Basak 98 Loreto BBZ
3056 Tarun Krishna Shastri 98 DonBosco
       
2384 Ayush Jain 97 st. Joans
3113 Adarsh Shaw 97 st. Joans
2929 Vedanta Nathany 97 St. Joseph
3124 Sarvesh Churiwala 97 Heritage 
       
2985 Mahak Agarwal 96 MGS
3050 Rajasmita Chatterjee 96 St. Pauls -Sealdah
2782 Akshat Jaiswal 96 st. Joans
2756 Yash Daga 96 st. Joans
2816 Shayan Pal 96 St. Joseph
3117 Soumili Basak 96 Loreto BBZ
       
3071 Kavita Soni 94 MGS
3097 Spandan Das 94 St. Joseph
3125 Dhruv Agarwal 94 ASD
       
3011 Swati Jaiswal 93 MGS
2978 Priyansh Sonthalia 93 St. James
3098 Trisha Sadhukhan 93 salt lake school
       
3008 Ayushi Chowdhury 92 MGS
2802 Kartik Kumar Keshri 92 Purwanchal
       
3087 Youshra Shahnawaz 91 MGS
       
3069 Sumit Shaw 90 Nopany
3093 Chandrika Mallick 90 Loreto BBZ
       
2984 Osh Sadh 88 MGS
3146 Abdur Rahim Khan 88 St. Joseph
3177 Abhash Basak 81 Nopany
2811 Sujal Jaiswal 80 Frank Anthony